top of page

חופות

אתם עומדים להינשא, מזל טוב!

טקס הנישואין מורכב מכם, מהבחירות, המחשבות וההחלטות שלכם.

ולכן, יש משמעות לכל אחד ממרכיביו. אחד הסמלים היפים והחשובים של הטקס הוא החופה. אותה מעטפת סמלית שמאגדת אתכם ביום החשוב. החופה שתחתיה תחברו זה לזו, היא משמעותית עבורכם ועבור המורשת המשפחתית שתרצו להנחיל הלאה. החופה היא סמל לבית שאתם עומדים להקים. תחת הבית הסמלי והמשמעותי הזה אתם מתחייבים לברית הזוגיות שלכם.

1שאול ורעות מתחת לחופה.jpg
bottom of page