top of page

בקצב השוק

בקצב השוק נעשתה בהשראת שורות של כדים מצוירים בתצוגה של אמנית ציור על קרמיקה.

תהליך היצירה היה מאד ספונטני, כשבכל פעם יצרתי צורה אחת ושורה אחת.

היצירה משלבת עבודה ביד ובמכונת תפירה.

120x120 ס"מ

bottom of page