top of page

יפה כלבנה

יש לי חיבור מיוחד לשיר השירים בגלל שזהו מקור שמי.

היצירה הזאת היא אחת מזוג.

האישה הצעירה שוכבת על מיטתה בלילה וחושבת על אהובה, כשהשמים מחוץ לחלונה נצבעים באור זריחה.

בצד שמאל של העבודה רואים את קו השמים של ירושלים בשעות הלילה.

הבד בשתי היצירות הוא כותנת סאטן צבועה ביד והוא דומיננטי מאד ביצירות.

הדימויים נוצרו על ידי ציור בגירי שמן מיוחדים לבד, רקמת יד ותיפורים במכונה.

130x130  ס"מ

bottom of page