top of page

ירושלים בזריחה

זריחה בירושלים מראה את המבנים, חלונות ודלתות של ירושלים המתעוררת לאור הראשון של הזריחה.

היצירה מתמקדת בירושלים של מטה וירושלים של מעלה.

ברמה הטכנית,

 

היצירה מבוססת על ריבועים בגודל אחיד של בד כותנה צבוע ביד במראה זמש. הפתחים מצוירים בגירי שמן מיוחדים לבד בעזרת שבלונה. היצירה כולה מתופרת בצפיפות במכונת תפירה.

היצירה זכתה בפרס ראשון בתערוכה השנתית של אגודת הטלאים הישראלית בשנת 2012.

120x120  ס"מ

bottom of page