top of page

כשושנה בין החוחים

יש לי חיבור מיוחד לשיר השירים בגלל שזהו מקור שמי.

היצירה הזאת היא אחת מזוג.

דמות האישה מופיעה בקו מתאר ומוקפת בחוחים, עם הטקסט משיר השירים יורד מלמעלה כמפל.

בצד שמאל של העבודה מופיעה שושנה בודדת. אנשים רבים טועים וחושבים ש"שושנה" היא ורד, ולא כן היא. השושנה היא פרח המוכר באנגלית כ-lily.

הבד בשתי היצירות הוא כותנת סאטן צבועה ביד והוא דומיננטי מאד ביצירות.

הדימויים נוצרו על ידי ציור בגירי שמן מיוחדים לבד, רקמת יד ותיפורים במכונה.

130x130  ס"מ

bottom of page