top of page

האמת והשלום אהבו

הפרוכת של חנתון מעוצבת על בסיס המסורת היהודית של מגזרות נייר. הדימוי המרכזי הוא עץ חיים הנושא גפנים, תאנים ורימונים. הפרוכת תפורה מכותנה צבועה ביד, בגוונים של חום וירוק המתחברים לצבעי הטבע של הגליל, וכחול המים החיים המשקף את מאגר אשכול, הנמצא ליד חנתון.

בד הרקע מנומר על מנת ליצור מראה של קרני שמש החודרים מבעד לעצים וגם כדי לרכך את העיצוב המאד רשמי. הפרוכת מתופרת בצפיפות ומעוטרת ברקמת יד וחרוזים.

הפרוכת הוזמנה עבור בית הכנסת של חנתון על ידי משפחת אנדה לזכר הרב יוסף צבי אנדה וזהבה אנדה לבית פינקלשטיין.

לצערי הרב הפרוכת היפיפיה הזאת לא פוטוגנית. התמונה פשוט לא עושה עימה צדק.

110x224  ס"מ

bottom of page