top of page

דרכיה דרכי נועם

פרוכת זו מתבססת על מסורות אמנותיות שונות ביהדות. ההשראה המרכזית לעיצוב היא אמנות מגזרות הנייר היהודית המסורתית.

העיצוב כולל את עץ התמר כיון שהתמר לעתים קרובות מסמל את עץ החיים בקבלה וכן בגלל הפסוק "צדיק כתמר יפרח" (תהילים 92, פסוק י"ב); כתר המופיע לעתים קרובות על פרוכות וגלימות תורה מסורתיות; רימונים המסמלים שפע, פוריות ואת תרי"ג המצוות; ומוטיבים נוספים.

הפרוכת עשויה מבדים צבועים ביד ומעוטרת ברקמה וחרוזים.

הפרוכת נעשתה עבור קהילת פרדס של התנועה המסורתית, לזכר הוריו של בעלי.

90x175  ס"מ

bottom of page