top of page

לך דומיה תהילה

הקהילה שהזמינה את הפרוכת הזאת הביאה לי שיר שכתבה המשוררת זלדה בבקשה שאעצב פרוכת לימים הנוראים שמתבססת על שיר זה.

 

השיר מסתיים במילים: "אך יותר יפה מכל השירים היא פרוכת לבנה שעליה רקום בלבן לך תהילה דומיה."

לתרגם את הדימוי הטהור והעדין הזה ליצירה ויזואלית שתהיה נאמנה לרוח השיר אבל תהיה מהודרת מספיק בשביל הימים הנוראים הייתה משימה לא פשוטה.

פניתי לתהילים ס"ה פסוק ב', המקור של הפסוק, להשראה ושם מצאתי את הדימויים של הרים וגלי ים.

הפרוכת עשויה ממשי פראי בגוונים של לבן וזהב, מתופרת בצפיפות במכונה וביד ומעוטרת ברקמה וחרוזים בלבן וזהב.

 

הוזמנה לקהילת בבת עין של היהדות המתקדמת.

67.5x150  ס"מ

bottom of page