top of page

ויברך אלוהים את היום השביעי

יצירה הדורה ממשי פראי בגוונים של לבן, שנהב, זהב ותכלת.

העבודה בנויה מריבועים בגודל 10 ס"מ שכל אחד מהם תפור מחתיכות בגדלים משתנים.

 

הטקסט המקראי כתוב מעל באותיות זהב.

התיפורים של העבודה מתארים את כל הבריאה - גרמי השמים, הצמחים, הציפורים, הדגה, בעלי החיים והאדם.

120x120  ס"מ

bottom of page