ויברך אלוהים את היום השביעי

יצירה הדורה ממשי פראי בגוונים של לבן, שנהב, זהב ותכלת.

העבודה בנויה מריבועים בגודל 10 ס"מ שכל אחד מהם תפור מחתיכות בגדלים משתנים.

 

הטקסט המקראי כתוב מעל באותיות זהב.

התיפורים של העבודה מתארים את כל הבריאה - גרמי השמים, הצמחים, הציפורים, הדגה, בעלי החיים והאדם.

120x120  ס"מ