top of page

פעמיים כי טוב

זוהי יצירה מופשטת המציגה את היום השלישי של הבריאה, בו אלוהים הפריד את המים והיבשה. אחרי זה הוא יצר את הצמחים, הדשאים והעצים.

היצירה מבוססת על ריבועים בגודל אחיד של בד כותנה צבוע ביד במראה זמש.

הטקסט המקראי מתופר בתוך האזור העליון של היצירה.

עצים, צמחים ודשאים מתופרים ורקומים על היצירה.

120x120  ס"מ

bottom of page