top of page

כי עץ חיים היא

פרוכת לשבתות ומועדים שמתכתבת עם הטקסט "כעץ שתול על פלגי מים". רוב הפרוכת עשויה מבדי כותנה צבועים ביד המחוברים בטכניקה של תפירה בקווי עקלתון ויוצרים את הרקע השמיימי, גזע העץ ופלגי המים.

 

הפרחים והעלים מחוברים לרקע באפלקציה ומוסיפים לפרטים היחודיים של הפרוכת.

חברי הקהילה מספרים שיש לפרוכת זו נוכחות מאד רוחנית ומרוממת.

הפרוכת הוזמנה על ידי מרכז שמואלי ליהדות מתקדמת ברעננה.

 

העיצוב מבוסס על ציור מקורי של נעמי כהן-זיו.

170x240  ס"מ

bottom of page